ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

(Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν,
μετά την άρση αναστολής λειτουργίας θεάτρων)

Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο Παλλάς

MASTER CLASS

Θέατρο Παλλάς

GLORIOUS

Θέατρο ΗΒΗ

corfu.media © 2021. All rights reserved.