ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

(Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν,
μετά την άρση αναστολής λειτουργίας θεάτρων)

corfu.media © 2021. All rights reserved.